Posted in travel news

อุทยานแห่งชาติขุนสถาน

จากสภาพพื้นที่เขาหัวโล้นได้ถูกพลิกฟื้นไปสู่พื้นที่สีเขียวที่มีความสำคัญยิ่งของจังหวัดน่าน โดยครอบคลุมอำเภอนาน้อยและอำเภอนาหมื่น ทั้งนี้ พื้นที่ 285,826 ไร่ นั้น ส่วนใหญ่ปกคลุมด้วยป่าไม้ชนิดต่าง ๆ คือ ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ป่าสนเขา ป่าดิบเขา ป่าดิบแล้ง ส่วนสัตว์ที่พบ ได้แก่ สัตว์จำพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ นก ปลา แมลงชนิดต่าง ๆ และในช่วงหน้าหนาว

อีกทั้งเมื่อถึงฤดูกาลที่สภาพอากาศเหมาะสมเช่นฤดูหนาว คุณอาจได้เห็นดอกนางพญาเสือโคร่งผลิช่อดอกสีชมพูแพร่กระจายให้ทุกพื้นที่เต็มไปด้วยบรรยากาศสุดแสนจะโรแมนติก. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand